Naruto Figure
Sasuke and Itachi Susanoo

$79.99

FREE Shipping.
  • Itachi
  • Sasuke
Clear
Naruto Figure
Sasuke and Itachi Susanoo